Email: shopw.center@gmail.com Hotline: 0902.013.241
Giỏ hàng
Tổng tiền :

Cam kết bảo mật

ShopW chỉ sử dụng thông tin Khách Hàng trong thời gian pháp luật cho phép và chỉ phục vụ cho giao dịch giữa ShopW và Khách hàng
Thông tin Khách Hàng TUYỆT ĐỐI không được mua bán hay chuyển giao cho bên thứ 3.
Thông tin Khách Hàng cung cấp khi giao dịch gồm có:
+ Tên khách hàng
+ Số điện thoại liên hệ
+ Email (nếu có)
+ Địa chỉ giao hàng
Các thông tin trên được sử dụng vào các mục đích:
+ Liên hệ khách hàng để xác minh đơn hàng
+ Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
+ Xử lý đơn hàng trên ShopW
+ Cung cấp thông tin khách hàng (tên khách hàng, địa chỉ giao hàng, số điện thoại) với công ty chuyển phát nhanh để giao hàng đến các bạn

DKSOFT- Giải pháp Web số 1 Việt Nam